Tulosta sivuLainauksia 1970-luvun Taide-lehdistä"Tulevaisuuden taidemuseo on yksinkertaisesti vain taiteilijoitten käyttöön asetettu helposti muunneltava suuri toimintatila, jossa tärkeimmällä sijalla ovat ajanmukaiset ja monipuoliset teknilliset apulaitteistot ja välineistöt. Näitä uusia tulevaisuuden museotiloja hoitamassa ei niinkään tarvita perinteisen taidehistorian koulutuksen saanutta henkilökuntaa, esimerkiksi insinöörikoulutus on tärkeällä sijalla..."

 

Muuttuva museo, E. L. L. De Wilde, Amsterdamin Stedelijk-museon johtaja, 2/1971

 

 

"Taide on mielestämme laaja-alainen käsite, laaja-alaisempi kuin useimpien taidekirjojen tekijöiden mielestä. Useinhan taiteena pidetään vain länsimaisen kulttuuripiirin taiteilijoiden teoksia. Meidän mielestämme myös muiden kulttuurien taide on taidetta ja esittelemisen arvoista, samoin käyttötaide, taideteollisuus jne."

 

Fokus – Taiteen ideologia, kirjamainos, 2/1972

 

 

"Minusta meidän esimerkiksi nyt olisi mahdollisimman tarkasti kaikilla mahdollisilla keinoilla (museoilla, lehdillä, esitelmillä) selvitettävä sekä yleisölle että taiteilijoille mitä koko tuo Documentan ryteikkö tarkoitti. Minkätakia Paul Thek tekee Arkin ja Pyramidin, minkätakia ja mitä Beuys tekee ja puhuu.... Minkä takia hyperrealistit eivät valokuvaa, mikä on Conceptual Art. On vaikea kuvitella, että tuo kaikki olisi huijausta..."

 

Tiedämme täällä liian vähän mitä taiteessa tapahtuu, Paul Osipow haastattelussaan, 6/1972

 

 

"Käsitetaide dokumentoi täälläkin nyt jo moneen kertaan nähdyn tuntuisia jokapäiväisyyksiä (huom. voimakas kulumisilmiö)... Mutta erään asian myös havaitsee: Kadotetun identiteetin etsintä tapahtuu useasti taide ja luonto -suhteen puitteissa. Toisin sanoen siinä tulee esiin maailmanlaajuisen ekologisen keskustelun synnyttämä viitekehys."

 

Pariisi ei oikein pysy mukana, Jaakko Lintinen raportissaan Pariisin nuorten biennaalista, 5/1973

 

 

"Ihmisen luova toiminta on perimmiltään sellaisten ideain, asiain, esineiden, työvälineiden ym. kehittämistä jotka ovat sosiaalisessa yhteisössä ensikertaisia ja joiden avulla tai kautta vaikutetaan maailmaan siten, että se tulee paremmaksi paikaksi elää."

 

Luovan toiminnan psykologinen rakenne ja yhteiskunnallinen muotoutuminen, Psykologian professori Yrjö-Paavo Häyrynen, Joensuun korkeakoulu, 5/1974

 

 

"1973 valmistin teoksen ”Simulaattori”, jolla pyrin ilmaisemaan seuraavaa: auto parkkipaikalla on melko vaaraton, mutta välittömästi käynnistyksen jälkeen ja vaihteen päällekytkemisen seurauksena auton luonne muuttuu vaaralliseksi. Sitä ei moni tule ajatelleeksi. Auton vaarallisuutta ilmentää teoksessani auton vaihdetanko."

 

Naisen vartalosta Formula V, Simo Helenius kertoo teoksensa synnystä, 5/1974

 

 

"Viimeiset omatkuvat. Maailmantaiteen taistelijahahmo, ryhti rauenneena, kasvot mustanpuhuvina ja niin rohkeina, peräänantamattomuuden ilo valaisee ne: hyvin tehty työ, hyvin eletty elämä."

 

Taistelevan humanismin ja työväenluokan tulkki, Ahti Susiluoto Käthe Kollwitzin grafiikasta, 1/1975

 

 

"Monilla tahoilla on viimeaikoina alettu arvostaa valokuvaa uudelleen ja luokitella kameran avulla aikaansaatuja kuvia lähes samanarvoiseksi muunlaisen kuvantekemisen tuotannon kanssa."

 

Vainko dokumentteja kameralla? Tapani Kovanen, 4/1977