Tulosta sivuKeisarin uudet vaatteet?

Anna-Uddenberg
Anna Uddenberg, SAVAGE #5 (cozy crutch), 2016 Courtesy the artist and Kraupa-Tuskany Zeidler.

Keisarin uudet vaatteet?

 

Kiasman Ars17 Hello World! -näyttelyn teema on Post-Internet Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Näyttely käsittelee digitaalisuuden läpitunkemaa kulttuurin perustaa.


Kuraattori Leevi Haapalan mukaan Post-Internet-taide ei hahmotu ensisijaisesti teknologioiden kautta kuten aikaisempi verkko- tai mediataide. Post-Internet tarkoittaa vallankumouksellista kulttuurin tilaa, jota luonnehtii tekijän kuolema ja yhteisölliset tuotantotavat. Nykyinen Internet tulee ymmärtää 80-90- luvuilla syntyneen milleniaali-sukupolven kollektiivisena alitajuntana, joksi se on kehittynyt 30 vuotta Internetin keksimisen jälkeen.


Post-Internet-taide voi olla fyysisiä objekteja: maalauksia, installaatioita, tulosteita tai virtuaalisissa ympäristöissä julkaistua musiikkia ja videoita. Hello World! -näyttelyn teemoja ei arvioida historian valossa, vaan tulevaisuuteen kurottavana nykyisyyden ja viraali-markkinoinnin sekä tunnekokemuksen ilmiöiden kautta. Post-Internet-teokset toimivat usein polveilevina hypermediaalisina prosesseina, jossa teos, taiteilija, museoinstituutio, yleisö ja sponsorin markkinointiviestintä sekoittuvat erottamattomasti toisiinsa.


Ed-Atkins
Ed Atkins, Ribbons, 2014, Courtesy of the artist, Galerie Bortolozzi, Berlin and Cabinet Gallery, London.

Internetin ymmärtäminen kollektiivisena alitajuntana on mahdollista vain 80- 90-luvuilla syntyneelle milleniaalien sukupolvelle, joille Internet on aina ollut olemassa. Diginatiivien maailmankuvaa voi vaihtoehtoisesti tarkastella post-humanistisena evoluutiona, jossa ihmisen hermosto sopeutuu elektronisten verkkojen jatkeeksi.


Diginatiiveille on luontevaa reflektoida identiteettiään kuvien, videoiden ja musiikin avulla 24/7. Syntyneet tuotokset ovat välineitä, joiden avulla tavoitellaan satunnaisia peukutuksia, pysyvää faniryhmää, potentiaalisia asiakkaita ja sponsoreita sosiaalisessa mediassa. Diginatiivit ovat Esa Saaristakin notkeampia sosiaalisia elämysmuotoilijoita kulttuurisessa maastossa, jossa käsitteelliset raja-aidat kaupallisuuden, aktivismin, muodin, viihteen, taiteen, rakkauden ja uskonnollisen profetian välillä ovat kaatuneet.


Post-Internet-taiteilijalta ei vaadita vuosien koulutusta, vaan oikeaa asennetta, läppäriä ja kykyä työskennellä kahvilan pöydän ääressä, valmiutta sämplätä Internetin kuvatiedostoja ja ruokkia Instagram-faniyhteisöjä. Tärkeintä Post-Internet-taiteilijan urakehitykselle on kuitenkin kosmopoliittinen maailmankansalaisuus. Alkuperäisellä kansallisuudella ei ole väliä. Olennaisinta on asettua kansainvälisen taidekentän ytimeen Berliini-NYC–Lontoo -akselille ja päästä tunnetun gallerian talliin.


Pitkän linjan mediataiteen tutkija ja kuraattori Christine Paul varoittaa Ars17-katalogissa Post-Internet käsitteeseen liittyvästä amnesian vaarasta. Paul korostaa, että Post-Internet taide on syvällisesti linkittynyt aikaisempien vuosikýmmenien verkko- ja mediataiteeseen. Internetin kehityshistoria kietoutuu tiiviisti puolustusteollisuuden ja tiedusteluteknologioiden intresseihin.


Hito-Steyerl,
Hito Steyerl, Miten pysyä näkymättömissä: Helvetin didaktisen opettavainen .MOV-tiedosto, 2013. Courtesy of the artist and Andrew Kreps Gallery, New York. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

 

WYSIWYG


Ars17-näyttelyn yleisvaikutelma syntyy digitaalisen videoeditoinnin ja kuvankäsittelyohjelmien efekteihin perustuvasta estetiikasta. Useat näyttelyn teoksista voisivat olla saman henkilön tai ryhmän tekemiä. Postmoderniin kulttuurikritiikkin ja mediataiteen historiaan perehtynyt näyttelyvieras kokee useita piinallisia déjà-vu –hetkiä näyttelyn kömpelöiden 3D animaatioiden ja virtuaalilasien parissa. Hello World! -näyttelyä voisi luonnehtia retrohenkiseksi Doctor Who -tieteistelevisiosarjan Tardis-aikakoneeksi.

Diginatiivien polttavin draama näyttää kietoutuvan taiteilijan identiteetin rakentamiseen liittyviin eksistentiaalisiin kysymysiin. Suhdetta maailmaan jäsennetään usein kulutustavaroiden avulla.


(lue koko artikkeli ARS17, Hello World! -näyttelystä Taide-lehdestä )

 

Merja Puustinen

 

ARS17 Hello World!, Kiasma, Helsinki, 31.3.2017–14.1.2018